Локација Energetix

lokacija mapa lokacija energetix makedonija

Energetix - Македонија

Адреса:
ул. Солунска 242
7000 Битола

Телефон: 047 550-006

Факс: 047 550-006

Мобилен: +389 70 207-027

Останати информации

Владо Ристевски-директор: 070-207-027

Славица Ристевска-стручен соработник: 072-227-675

Работно време од 10:00 - 16:00 часот а сабота од 10:00-13:00 часот

Контакт форма