Кружен појас за половина

КРУЖЕН ПОЈАС ЗА ПОЛОВИНА

Шифра : MW-5005

Информација за производот
Внатрешност: Ткаен материјал со влакна од сребрени јони
Меѓуслој: Термо волна 
Намагнетизираност: 6 биполарни магнети, секој со јачина од 780 гауси, анизотропски
Надворешност: Велур

Повеќе: Кружен појас за половина

Магнетно перниче

МАГНЕТНО ПЕРНИЧЕ

Шифра : MW-5000

Информација за производот
Внатрешност: Посебно мешана антибактериолошка ткаенина со влакна од сребрени јони, 98% ПЕС (полиестер), 2% ПА
Меѓуслој: Термо волна
Намагнетизираност: 3 магнети, секој со јачина од 780 гауси, анизотропски.
Надворешност: Велур
Големина : 22* 33 см.

Повеќе: Магнетно перниче

Универзален појас

УНИВЕРЗАЛЕН  МАГНЕТЕН ПОЈАС од програмата на MAGNAWELL

Шифра : MW-5012

Информација за производот

Внатрешност: Ткаен материјал со влакна од сребрени јони
Меѓуслој: Термо волна
Намагнетизираност: 4 биполарни магнети, секој со јачина од 780 гауси
Надворешност: Велур

Повеќе: Универзален појас

Појас за очи и лице

Информација за производот: Појас за очи и лице

Шифра: MW-5049
Внатрешност:
Ткаен материјал со влакна од сребрени јони
Меѓуслој: Термо волна 
Намагнетизираност: 3 биполарни магнети и 4 полумагнети, секој со јачина од 440 гауси
Надворешност:Велур

Повеќе: Појас за очи и лице