Медицинско срце

Медицинско срцеМедицинското срце се поставува најблиску до местото на болката или здравствениот проблем. Тоа посебно се препорачува во средните-доцни години така што се преместува на различни места по телото во зависност од дијагнозата.

Медицинското срце секогаш се поставува со жигот, односно знакот EX на телото (жигот го означува северниот пол на магнетот).

На пример:

  • За главоболка се советува носење на Медицинското срце директно на главата, а на ист начин се поставува и при разни невролошки и психијатриски проблеми.
  • При мозочен инфаркт (шлог) се советува носење на Медицинското срцето на спротивната половина од главата од парализираната страна на телото
  • За проблеми со миокардот, Медицинското срце директно се поставува на левата страна од градниот кош од левата страна на срцето.- Кај проблеми со дијабетисот, тоа се поставува 10см. под левата пазува.
  • Кај хепатит и цироза, Медицинското срце се поставува над црниот дроб во пределот на десните долни ребра.- Кај гастритични и улкусни проблеми, Медицинското срце се става под градната коска, додека при цревни заболувања тоа се става под папокот.
  • При заболувања на простатата, бешиката, матката, разни миоми и сл. Медицинското срце се поставува 10см. под папукот (над симфизата)
  • Оваа позиција на Медицинското срце се користи и при менструални проблеми, така што срцето се става 2 дена пред и 1 ден за време на менстралниот циклус.
  • Кај коскено-мускулни проблеми, срцето се става на заболениот дел (мускул, тетива, коска, под гипс или завој)

Дозволени се секакви импровизации, под услов Медицинското срце да се постави со северниот пол на телото, односно со знакот EX. 

Ист ефект како Медицинското срце и иста употреба има и новиот производ на Energetix Happy Disc-от